Pohjois-Karjalalla on hyvät edellytykset nousta luontomatkailun kärkikohteeksi mikäli niin halutaan. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilaamassa esiselvitystyössä kartoitetaan mahdollisuuksia, tutkitaan matkailun edellytyksiä ja tarpeita sekä tehdään esityksiä.

Lue esiselvitys ja kommentoi sitä: info(at)pkmedia.fi. Esiselvitystyön kommentit toimitetaan koottuna edelleen työn jatkajalle.

Reitistömatkailuselvitys (suuritiedostoinen, aukeaa hitaasti)

Ystävänpäivän luontomatkailuseminaari Kolilla pohjusti selvitystä.

Kolin tapahtuma