Retkeilyreitistöillä on tulevaisuudessa entistä paremmat keinot selvitä metsien käsittelyn yhteydessä.

Esiselvityksessa Pohjois-Karjalan luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiseksi yhtenä suosituksena esitettiin reitistöjen ja polkujen säilyttämistä/varjelemista metsien käsittelyn yhteydessä (suositus 4). Asiassa tehtiin esitys suomalaista sertifiointia uudistavalle toimikunnalle.

Uudet sertifiointikriteerit sisältävät pykälän metsien monikäytöstä, jossa ulkoilureitit rajataan maanmuokkauksen ja kantojennoston ulkopuolelle.

Huomioon otetaan ulkoilulain mukaisella ulkoilureittitoimituksella tai maanomistajan kanssa erillisin sopimuksin perustetut ulkoilureitit.