Pohjoiskarjalaiset ovat jopa valmiita maksamaan luonnon ja virkistysalueiden käytöstä sekä  luontomatkailusta. Reitistöjen ja alueiden perustaminen ja ylläpito on kuitenkin selvästi yhteiskunnan velvollisuus samalla tavalla kuin esimerkiksi teiden ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito.
Lue lisää virkistysalueiden ja reitistöjen käyttäjien mielipiteistä.